Dom Zdravlja Jagodina додела

 

 

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА

Najave

Mesec: Godina:

 

додела

 

 

Република Србија Кабинет
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Немањина 22-26 Београд
Број: службено Teл: +381 11 3616 251
датум: 13.02.2015. Факс: +381 11 656 548
Београд E-mail: vesti@zdravlje.sr.gov.yu
Web-site: www.zdravlje.sr.gov.yu

С А О П Ш Т Е Њ Е

ЕЛАБОРАТИ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ
ЗА 155 ДОМОВА ЗДРАВЉА


Министарство здравља је, уз подршку Светске банке, у оквиру пројекта «Пружање унапређених услуга на локалном нивоу»- DILS, реализовало спровођење детаљних енергетских прегледа и израде елабората о енергетској ефикасности главних зграда 155 домова здравља, укупне корисне површине од преко 590 000 m2.

Помоћник министра здравља у Влади Републике Србије, прим. др Драган Вуканић, уручио је данас представницима 155 домова здравља елаборате о енергетској ефикасности. Скупу је присуствовала пројектни администратор, др Татјана Бајић Живић, координатор израде елабората, Саша Веселиновић, саветник за израду елабората о енергетској ефикасности, Никола Мирков, директори 155 домова здравља и представници медија.

Добијени елаборати, израђени од стране тима лиценцираних инжењера, омогућују увид у стање објеката домова здравља по питању енергетске ефикасности и планирање инвестиција којима би се постигле значајне уштеде кроз смањење потрошње енергије за грејање објеката. Побољшање енергетске ефикасности зграда посредно утиче и на смањење емисије гасова одговорних за стварање ефекта стаклене баште.

Елаборати о енергетској ефикасности су, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилнику о условима, садржини и издавању сертификата о енергетским својствима зграда, неопходни део техничке документације за све нове зграде или већ постојеће на којима се врши реконструкција, адаптација, енергетска санација.

Израда елабората о енергетској ефикасности домова здравља, у оквиру пројекта «Пружање унапређених услуга на локалном нивоу»- DILS, представља један од највећих појединачних напора у испитивању енергетске ефикасности зграда у нашој земљи, посебно када су у питању објекти јавне намене.


Arhiva vesti...


Укупно 2406     Данас   11     Јуче   38
© Агенција Аутентик